Πρόσκληση σε ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις για νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και οι Συντονιστές – Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, οργανώνουν εξ αποστάσεως ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Γενικής (όλων των ειδικοτήτων) και Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 09:00 – 13:30.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και οι σύνδεσμοι των παράλληλων συνεδριών.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες για την ενημέρωση των Εκπαιδευτικών των σχολικών τους μονάδων.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νοτίου Αιγαίου