Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εποπτών – εκπαιδευτικών Ζ’ φάσης ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) έως την Πέμπτη 06-10-2022 και ώρα 11:00