Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.γ.)

Συνοπτικά...

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.γ.) είναι πτυχίο  γνώσης ξένων γλωσσών που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας το οποίο περιλαμβάνεται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ και είναι αναγνωρισμένο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.  Οι εξετάσεις προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, συνήθως τον Μαϊο (Α΄ εξεταστική περίοδο) και Νοέμβριο (Β΄εξεταστική περίοδο).

Τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με το Κ.Π.Γ.

Αναλυτικά...

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι πολύ χρήσιμο εφόδιο για τον καθένα μας. Με ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μπορούμε να αποδείξουμε πόσο καλά γνωρίζουμε μια γλώσσα. Είναι ένα προσόν χρήσιμο για την  είσοδο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και για την επαγγελματική αποκατάσταση (τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό).

Οι γλώσσες του Κ.Π.Γ. είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας στο Κ.Π.γ. και τι αντιπροσωπεύει το καθένα

Α1 Επίπεδο: Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
A2 Eπίπεδο: Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
B1 Eπίπεδο: Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
B2 Eπίπεδο: Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
Γ1 Eπίπεδο: Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας
Γ2 Eπίπεδο: Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

 

Οι εξετάσεις κάθε μιας γλώσσας του Κ.Π.γ., για πιστοποίηση σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, αποτελείται από 4 Ενότητες:

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση.
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση.
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου.
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιηικού Γλωσσομάθειας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι ομογενείς, οι πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης ή οι αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα.

Το κόστος του παραβόλου και η διαδικασία έκδοσης του για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιγράφεται κάθε φορά στην Προκήρυξη  των εξετάσεων.   

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους υποψήφιους στην έγκαιρη ενημέρωσή τους για την έκδοση της προκήρυξης του Κ.Π.γ. από το Υπουργείο Παιδείας.

Προκήρυξη Κ.Π.γ. (2023 - Β')

 • 1. Προκήρυξη (Νοεμβρίου 2023)

  Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β ́ εξεταστικής περιόδου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής

 • 2. Εγκύκλιος

  Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Β΄ 2023.

 • 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα

  Ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων

 • 4. Εγχειρίδιο

  Εγχειρίδιο χρήσης υποψηφίου

Νομοθετικό πλαίσιο Κ.Π.γ.

Οδηγίες για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις:

Βήματα:

 1. Επισκεφτείτε τους συνδέσμους:
  α. https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_A_Level.htm 
  β. https://www.minedu.gov.gr/themata-kpg
  και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τα διαθέσιμα θέματα των παλαιότερων εξεταστικών περιόδων για το Κ.Π.γ.
 2. Κατεβάστε τα θέματα της εξέτασης και τις λύσεις τους για την εξεταστική περίοδο της επιλογής σας.
 3. Προσέξτε να τηρήσετε το χρόνο που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου για να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες εξέτασης.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: