Τελευταία νέα ...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εδρεύει στη Σύρο και έχει υπό την εποπτεία της τα σχολεία των 4 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και όλους τους υπόλοιπους φορείς εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο.

Νηπιαγωγεία
0

Κυκλάδες 104
Δωδεκάνησα 121

Δημοτικά
0

Κυκλάδες 85
Δωδεκάνησα 110

Γυμνάσια
0
Κυκλάδες 41 Δωδεκάνησα 48
Λύκεια
1
Κυκλάδες 11 Δωδεκάνησα 19
ΕΠΑ.Λ.
1
Κυκλάδες 15 Δωδεκάνησα 11