Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά  Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ