Διαδικτυακό μάθημα «Κριτήρια ποιότητας για ένα επιτυχημένο eTwinning έργο»

Το διαδικτυακό μάθημα «Κριτήρια ποιότητας για ένα επιτυχημένο eTwinning έργο» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning.
Το εν λόγω διαδικτυακό μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν φέτος έργο eTwinning και δεν έχουν παρακολουθήσει την Εκδήλωση Μάθησης (Learning Event): «Quality Label Criteria: How to achieve them»,που πραγματοποιήθηκε από τις 24/3-7/4/2014.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ:

Διαδικτυακό μάθημα «Κριτήρια ποιότητας για ένα επιτυχημένο eTwinning έργο»