Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστ. – Παιδαγ. Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφ. Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου