Δελτίο Τύπου -Πρόγραμμα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εξ αποστάσεως πρόγραμμα για μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης με θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Αξιολόγηση της Πληροφορίας”. Το πρόγραμμα υλοποίησε ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Κωνσταντίνος Κλουβάτος, με την τεχνολογική υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Κυκλάδων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εξ αποστάσεως συναντήσεις στην πλατφόρμα εικονικού κόσμου opensim και στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε παρακολούθηση επιλεγμένων σχετικών βίντεο, εκπόνηση δραστηριοτήτων στην τάξη, συνεργατική διαπραγμάτευση ερωτημάτων κατά ομάδες σχολείων, παρουσιάσεις πορισμάτων συζητήσεων στην ολομέλεια, παιχνίδι ρόλων κ.ά.

Τα σχολεία που συμμετείχαν πλήρως στο πρόγραμμα ήταν:

  1. Δημ. Σχολείο Απεράθου,
  2. Δημ. Σχολείο Κορώνου,
  3. Δημ. Σχολείο Χαλκείου,
  4. Δημ. Σχολείο Δαμαριώνα,
  5. Δημ. Σχολείο Βίβλου Νάξου,
  6. Δημ. Σχολείο Δονούσας και
  7. Δημ. Σχολείο Ανάφης.