Πίνακες κατάταξης υποψηφίων συνοδών Σχολικών Λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών αναγκών σχολικής μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΣΟΧ 1/2018

Δελτίο Τύπου

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/03/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]