Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2018

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/06/Εισερχ.-5158_19-06-2018-ΕΞΕ-ΚΠ-100318-2018-ΒΡΑΒΕΥΣΗ-ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΠΟ-ΤΗ-EUROBANK-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]