Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/06/Προκήρυξη-πλήρωσης-θέσεων-Συντονιστών-Εκπαιδευτικού-Έργου-Νοτίου-Αιγαίου.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ