Επιμόρφωση διάρκειας 5 μηνών, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Γαλλοφωνίας από εξειδικευμένους φορείς, έχοντας ως πληθυσμό-στόχο εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας με προϋπηρεσία λιγότερη των 3 ετών