Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε συνέχεια της έγκρισης της επιμορφωτικής δράσης με τίτλο «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου»