Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) με τίτλο: « Reconsidérer la classe de FLE: Du présentiel au distanciel et vice-versa » («Επαναπροσδιορίζοντας την ξενόγλωσση τάξη: Από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αντίστροφα») στις 6 Μαρτίου 2021.