Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους προσωρινούς αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που περιλαμβάνονται στους πίνακες προσληφθέντων του ΥΠΑΙΘ σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) του Νοτίου Αιγαίου να συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά ΣΔΕΥ

από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

και να την αποστείλουν σκαναρισμένη στο email: mail@naigaiou.pde.sch.gr  προκειμένου να φαίνεται η υπογραφή.

Διευκρινίσεις:
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α για πρόσληψη,
1)  Δεν υποβάλλει δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση και
2) Δεν αποστείλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του,
τότε θα τοποθετηθεί σε ΣΔΕΥ στην περιοχή τοποθέτησης στην οποία έχει προσληφθεί σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και σε κενή θέση η οποία δεν θα έχει καλυφτεί από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του.