Ε΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μόνιμους/ες ή αναπληρωτές/τριες με τίτλο: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Προθεσμία υποβολης αιτήσεων έως την Παρασκευή 03-02-2023 ώρα 15:00