Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχει διοργανώσει η Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου ή φορείς που υπάγονται σε αυτήν κατά το παρελθόν, καθώς και το πρόγραμμα (ατζέντα) συνεδρίων και ημερίδων που θα γίνουν στο προσεχές μέλλον.

Συνέδρια - Ημερίδες - Επιμόρφωση

Ανακοινώσεις μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!