Πρόσκληση και πρόγραμμα συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων θητείας εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2023-2024