Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά  Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 24-07-2023, και κατάρτισε τον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά  Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατά κλάδο και κωδικό αίτησης κατά αύξουσα σειρά, ύστερα από την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο Excel.

Οι υποψήφιοι, μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους,  προκειμένου να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους.