Ενημέρωση σχετικά με τις ημέρες λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ τους μήνες των θερινών διακοπών

Σας γνωρίζουμε ότι τα ΚΕΔΑΣΥ παραμένουν κλειστά τους μήνες των θερινών διακοπών, ήτοι από 11/7 έως 31/8.