Έγκριση του με αρ. 1/26-10-2023 Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψήφιων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς από την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα 16:00 έως την Τρίτη 31-10-2023 και ώρα 13:00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του προγράμματος Μαθητεία https://e-mathiteia.minedu.gov.gr»

Απόφαση έγκρισης προσωπικού πίνακα