Οριστικός Πίνακας Κατάταξης αιτήσεων μαθητευόμενων Νοτίου Αιγαίου για την Η’ φάση της Μαθητείας, 2023 -2024

Καλούνται, από 01-11-2023 έως 03-11-2023, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι, επιτυχόντες και επιλαχόντες, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα ΕΠΑΛ όπου έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης