Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης των ΠΔΕ Ηπείρου και Θεσσαλίας

Προκήρυξη ΠΔΕ Θεσσαλίας

Προκήρυξη για τους διοικητικούς ΠΔΕ Ηπείρου

Προκήρυξη για τους εκπαιδευτικούς ΠΔΕ Ηπείρου