Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού μέχρι τον Αύγουστο του 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ. 90-33/185) μέχρι το μήνα Ιούλιο του 2016