Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου και μίας (1) κενής θέσης Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Κω μέχρι τις 31-08-2017