Ανακοινοποίηση σχετικά με την έκδοση «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης Αλλοδαπού Μαθητή σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα»

Ανακοινοποίηση του εγγράφου σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή.

Ανακοινοποίηση Δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς φοίτησης (πατήστε εδώ αν χρησιμοποιείτε παλιότερη έκδοση του word )

Υπόδειγμα αίτησης (πατήστε εδώ αν χρησιμοποιείτε παλιότερη έκδοση του word )

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή (πατήστε εδώ αν χρησιμοποιείτε παλιότερη έκδοση του word )