Πρόσκληση για απόσπαση στα ΚΕΣΥΠ Ρόδου και Κω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα ΚΕΣΥΠ Ρόδου και Κω

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕΠ ΣΤΟ ΚΕΣΥΠ ΡΟΔΟΥ Η΄ ΚΩ

Βεβαίωση Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου και Κω