Πρόσκληση για απόσπαση στο ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου μέχρι 31_08_2016

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ