Πρόσκληση για απόσπαση στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδ/σου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ΚΕΠΛΗΝΕΤ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Βεβαίωση Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.