Μαθητεία

Συνοπτικά...

Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών.

Β. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών.
 

 

Τελευταίες ανακοινώσεις:

Για τον εργοδότη

 • Έναρξη Σύμβασης στο Εργάνη δηλώνεται η πρώτη ημέρα παρουσίας στον εργοδότη.

 • Εκτιμώμενη Λήξη Σύμβασης στο Εργάνη 15/9/2020.

 • Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος δηλώνεται διακοπή στο Εργάνη με ημερομηνία διακοπής την τελευταία εργάσιμη.

 • Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος δηλώνεται λήξη στο Εργάνη με ημερομηνία λήξης την τελευταία εργάσιμη.

 • Για τις επίσημες αργίες δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση.

 • Ο μαθητευόμενος μπορεί να λάβει μόνο αναρρωτική ή κανονική άδεια. Δεν προβλέπεται άλλου τύπου άδεια.

 • Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από τον χώρο εργασίας ενημερώνεται ο επόπτης εκπαιδευτικός και το πρόγραμμα της μαθητείας τερματίζεται.

 • Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να πάρει περισσότερες από 12 ημερολογιακές ημέρες αναρρωτική άδεια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 • Σε περίπτωση κλειστού εργοδότη σε ημέρα που δεν είναι επίσημη αργία, πρέπει να δηλωθεί κανονική άδεια.

 • Ο μαθητευόμενος πρέπει να βρίσκεται στο χώρο εργασίας αυστηρά 4 ημέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα.

 • Ο μαθητευόμενος δικαιούται 12 ημέρες κανονική άδεια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 • Ο εργοδότης επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό της επιδότησης του μαθητευόμενου για τις ημέρες κανονικής άδειας.

 • Οι συμβάσεις μαθητείας έχουν υποχρεωτικά έναρξη το αργότερο εντός Νοεμβρίου.

 • Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 156 ημέρες παρουσίας του μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας

 • Για τον υπολογισμό των 156 ημερών του προγράμματος συνυπολογίζονται οι ημέρες παρουσίας στον εργοδότη, οι 12 ημέρες κανονική άδεια καθώς και αναρρωτικές άδειες σε εργάσιμες ημέρες.

 • Οι επίσημες αργίες δεν υπολογίζονται στο σύνολο των 156 ημερών.

 • Για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η τακτική επικοινωνία με τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Για τον επόπτη / διδάσκοντα εκπαιδευτικό

 • Έναρξη Σύμβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα δηλώνεται η πρώτη ημέρα παρουσίας στον εργοδότη κι όχι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 • Λήξη Σύμβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα δηλώνεται η 15/9/2020.

 • Επιτρέπεται μόνο μία ημέρα διδασκαλίας την εβδομάδα.

 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει το εργαστηριακό μάθημα, στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγράφονται 0 ώρες διδασκαλίας.

 • Η αναπλήρωση των ωρών εργαστηριακού μαθήματος γίνεται σε επιπλέον εβδομάδα ή με παράταση του 7ωρου μαθήματος κατά 2 ώρες.

 • Ο διδάσκων εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τακτική εποπτεία υλοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος ώστε να υπολογίζονται πιθανές προαναπληρώσεις.

 • Το εργαστηριακό μάθημα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/6/2020 ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας μέχρι τις 15/9/2020

 • Οι αναρρωτικές άδειες καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα πριν την ενημέρωση του παρουσιολογίου.

 • Στους επόπτες εκπαιδευτικούς πρέπει υποχρεωτικά να έχει ανατεθεί η διδασκαλία όλων ή κάποιων ωρών του εργαστηριακού μαθήματος.

 • Οι επόπτες πραγματοποιούν μια επίσκεψη το μήνα στο χώρο εργασίας καθώς και στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος μαθητείας.

 • Σε περίπτωση τμήματος ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων είναι αναγκαίο:

  –  να υπολογιστούν οι ημέρες κλειστού εργοδότη από την έναρξη της προγράμματος,

  –  να γίνει προσπάθεια να απασχοληθούν οι μαθητευόμενοι κατά διάρκεια των διακοπών των βρεφονηπιακών σταθμών σε θέση που σχετίζεται με την ειδικότητα τους

  – να υπολογιστεί η ημερομηνία λήξης του προγράμματος για κάθε μαθητευόμενο της ειδικότητας.

Νομοθεσία

Χρήσιμες Οδηγίες
Ο πίνακας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας σε μορφή pdf

Διατάξεις ή κανονιστικό πλαίσιο που έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί ή δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς ίσχυαν για περιορισμένη χρονική περίοδο ή αφορούν δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, π.χ. πιλοτικές τάξεις μαθητείας, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προϊσχύουσες Διατάξεις σε μορφή pdf

Χρήσιμες Οδηγίες
 • Οργανωτική Συντονίστρια

  Τσαβαλά Ειρήνη, ΠΕ70

 • Τηλέφωνο

  22810 85623
  22810 82025

 • email

  1pekes@naigaiou.pde.sch.gr