Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΚΠΕ Πεταλούδων

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στην περιοχή της Δωδεκανήσου, υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση στις προκηρυσσόμενες κενές θέσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου από 01-09-2016 έως 31-08-2017, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται μέχρι και την Παρασκευή 01-07-2016 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΚΠΕ Πεταλούδων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ