Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου

Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που υπηρετούν οργανικά στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου από 01-09-2016 έως 31-08-2017, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων .

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται μέχρι και την Παρασκευή 01-07-2016 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ