Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών & Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2015-2016

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από 18/9/2015 ως και 21/9/2015 ως εξής:

  1. Με φαξ στο 2281079635
  2. Με email στο mail@naigaiou.pde.sch.gr
  3. Αυτοπροσώπως στην έδρα της ΠΔΕ Ν. Αιγαίου (Ομήρου 15 & Εστίας 2)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2015-2016

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016