Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία

Πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?p=10697 θα βρείτε την πρόσκληση για αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων διάρκειας ενός (1) έτους σε ΠΣ και ΠΕΙΣ και τις κενές θέσεις προς κάλυψη.              Γραμματεία Περιφερειακής Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ Read More »

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους/ τις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των ΠΔΕ για την κάλυψη κενών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους/ τις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των ΠΔΕ για την κάλυψη κενών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Read More »

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, όπως κυρώθηκαν με την πράξη 31/13-8-21 της ΔΕΠΠΣ.

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, όπως κυρώθηκαν με την πράξη 31/13-8-21 της ΔΕΠΠΣ. Read More »

Πρόσκληση και πρόγραμμα συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση και πρόγραμμα συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2021-2022 Read More »

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 06-08-2021 και αναπροσάρμοσε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψήφιων κατά κλάδο για τις θέσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Προθεσμία-Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε την Παρασκευή 30-07-2021 και κατάρτισε προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης κατά κλάδο για τις θέσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά

Προθεσμία-Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 30-07-2021 και  αναπροσάρμοσε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, πίνακες οι οποίοι είχαν καταρτιστεί από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου στις 27-07-2021,

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 27-07-2021 και κατάρτισε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, οι αιτήσεις

Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Read More »