Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εδρεύει στη Σύρο και έχει υπό την εποπτεία της τα σχολεία των 4 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και όλους τους υπόλοιπους φορείς εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο.

0
Νηπιαγωγεία

Κυκλάδες 104
Δωδεκάνησα 121

0
Δημοτικά

Κυκλάδες 85
Δωδεκάνησα 110

0
Γυμνάσια
Κυκλάδες 41 Δωδεκάνησα 48
1
Λύκεια
Κυκλάδες 11 Δωδεκάνησα 19
1
ΕΠΑ.Λ.
Κυκλάδες 15 Δωδεκάνησα 11