Προκήρυξη πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ 2016 -17

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο Νότιο Αιγαίο, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Ομήρου 15 & Εστίας 2, ΤΚ: 84100, Σύρος, από Παρασκευή 22 Ιουλίου έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Ομήρου 15 & Εστίας 2, ΤΚ 84100 ΣΥΡΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου: naigaiou.pde.sch.gr.
– Πληροφορίες: Δαλέζιος Πέτρος τηλ: 2281079633

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2016

Διαβιβαστικό Εγκυκλίου Αναπληρ ΕΕΠ_ΕΒΠ_2016_21_7_16

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΕΠ 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΕΒΠ 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΕΠ