Διαχειριστής

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητευομένων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» περιόδου 2019-2020

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΩ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1o EΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 1o EΠΑ.Λ. ΛΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο EΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητευομένων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» περιόδου 2019-2020 Read More »

Κατανομή πιστώσεων και αίτηση δήλωσης υποψηφίων για τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ -ΚΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατανομή πιστώσεων και δήλωση τοποθέτησης υποψηφίων για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2019-2020. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μετά την  κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι είναι στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατανομή πιστώσεων και αίτηση δήλωσης υποψηφίων για τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ -ΚΕΣΥ Read More »

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη Σύρου

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη Σύρου Read More »

Ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου ύστερα από την μη υποβολή ενστάσεων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν της ανασυγκρότησης του Συμβουλίου, συνεδρίασε στις 13-09-2019 και οριστικοποίησε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων για την κενούμενη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου ύστερα από την μη υποβολή ενστάσεων, όπως

Ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου ύστερα από την μη υποβολή ενστάσεων Read More »

Ανακοίνωση για τη δήλωση προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 2019-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 131408/Ε4/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283/τ. Β΄/27-08-2019) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Ανακοίνωση για τη δήλωση προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 2019-2020 Read More »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου συνήλθε σε κοινή συνεδρίαση στις 18-07-2019 και κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις  των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα από 22-07-2019 έως και 24-07-2019 και ώρα 15:00 στην

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Read More »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 18-07-2019 και κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου κατά αλφαβητική σειρά, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Read More »